Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022

Cieszymy się, że tu jesteś. Chcemy Cię zapewnić, że Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych są dla nas bardzo ważne. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej kampanii pod nazwą „Razem o zdrowiu”, a także realizacją kampanii w mediach społecznościowych (dalej Kampania).

Strona internetowa Kampanii (dalej Strona) znajduje się pod adresem https://www.razemozdrowiu.pl/,

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Strony i Kampanii jest MEDizzy LTD z siedzibą w Londynie, adres: Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, UK, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ, DX 33050 Cardiff, pod numerem 10143587, NIP GB246168887 (dalejMedizzy)

Najłatwiej skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@razemozdrowiu.pl. Możesz korzystać z tego adresu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem Twoich danych.

Informacje, które gromadzimy

W wyniku Twojej aktywności na Stronie pozyskujemy lub możemy pozyskać informacje na Twój temat, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • adres IP,
 • przybliżona lokalizacja,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 • ulubiony klient poczty,
 • zainteresowania określonymi tematami.

Ponadto przy pomocy mechanizmów i narzędzi z których korzysta Strona pozyskujemy inne informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, takie jak:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na Stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do Strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Większość wymienionych powyżej informacji nie stanowi danych osobowych, gdyż nie pozwalają na identyfikację danej osoby (są zanonimizowane lub przetwarzane w sposób zagregowany, np. do celów statystycznych lub marketingowych).

Informacje gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których Strona korzysta. W tym zakresie informacje przetwarzane są również przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo są one używane do świadczenia i ulepszania swoich własnych usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje znajdziesz przy opisie poszczególnych narzędzi stosowanych na stronie.

Skąd mamy dane

Twoje dane gromadzimy przede wszystkim na skutek Twojej aktywności, jak np:

 • skorzystanie z formularza kontaktowego na Stronie,
 • obserwacja profili Kampanii w mediach społecznościowych,
 • interakcja z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych,
 • korzystanie z narzędzi i wtyczek społecznościowych.

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie przetwarzana przez narzędzia i mechanizmy zaimplementowanie na Stronie, np:

 • mechanizm Strony gromadzi Twój adres IP,
 • narzędzia zewnętrzne wykorzystują pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach Strony.

W jakich celach i w jakim zakresie korzystamy z danych

Celów korzystania z danych jest wiele i zależy to od rodzaju danych albo mechanizmu ich pozyskania. Poniżej znajdują się szczegóły w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

Formularz kontaktowy – obsługa korespondencji

Kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie podajesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej Strony.

Analogiczne zasady obowiązują w przypadku gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio przez e-mail.

Media społecznościowe – szczegóły

Jeżeli obserwujesz profile Kampanii w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które tam publicznie udostępniasz. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie, usługi drogą elektroniczną.

Analiza i statystyka – szczegóły

Strona wykorzystuje działania analityczne i statystyczne za pomocą narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych gromadzimy dane zanonimizowane lub zagregowane. Nie są to dane osobowe w tym sensie, że nie możemy na podstawie tych danych ustalić Twojej tożsamości.

Przetwarzanie tych informacji oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację Strony internetowej.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do tych informacji, ponieważ żadnych z tych informacji nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu tego typu informacji wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Narzędzia dodatkowe – szczegóły

Osadzamy na Stronie nagrania wideo z serwisu YouTube i korzystamy z wtyczek społecznościowych. Jeśli będąc na Stronie korzystasz z tych narzędzi (np. klikasz przycisk “Lubię to” albo odtwarzsz film osadzony na Stronie) wówczas narzędzia te rejestrują tę aktywność. Jednakże uzyskane w ten sposób dane przetwarzają dane jako zanonimizowane lub zagregowane.

Nie są to dane osobowe w tym sensie, że nie możemy na podstawie tych danych ustalić Twojej tożsamości.

Przetwarzanie tych informacji oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację Strony internetowej.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do tych informacji, ponieważ żadnych z tych informacji nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu tego typu informacji wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Komu przekazujemy dane

Odbiorcami zgromadzonych w ramach Kampanii (w tym za pomocą Strony) danych są podmioty z którymi współpracujemy przy realizacji Kampanii, a także nasi stali partnerzy. Są to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowuję Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Gdy chodzi o informacje zanonimizowane lub zagregowane, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które je gromadzą. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Dostawcy narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić informacje zanonimizowane lub zagregowane często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w USA.

Pozostałe informacje.

Jako administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Posiadasz szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki cookies – podstawowe informacje

Ta Strona, jak każda inna wykorzystuje pliki cookies.

Cookies, zwane ciasteczkami, to niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (na komputerze, tablecie, telefonie) Pliki cookies nie pobierają żadnych poufnych informacji z urządzenia użytkownika, a na ich podstawie nie można ustalić jego tożsamości. W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach (np. ułatwienie korzystania ze Strony, zapamiętywanie preferencji użytkownika, do statystyk, liczenia ilości odsłon Strony, ułatwiają logowanie na stronie (nie musisz wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie), pomagają zapamiętać produkty w koszyku.

Wśród plików cookies można wyróżnić:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.
 • stałe, tzw. cookies śledzące – pliki, które zostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, zależny od ustawień przeglądarki użytkownika.
 • podmiotów trzecich – czyli podmiotów, z usług których korzystamy na Stronie; dzięki tym cookies możemy realizować swoje działania analityczne, statystyczne, reklamowe, marketingowe, przekierowywać na swoje konta społecznościowe, jednak przy tej okazji podmioty trzecie również pozyskują informacje, które mogą wykorzystywać we własnych celach.

Pliki cookies możemy podzielić również na funkcje jakie pełnią. W ten sposób wyróżniamy:

 • Niezbędne pliki cookies - ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie można być wyłączony. Zazwyczaj są one używane tylko w odpowiedzi do działania podejmowane przez użytkownika, takich jak ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Ten rodzaj cookies nie przechowuje żadnych danych osobowych.
 • Analityczne pliki cookies - ten rodzaj cookies pozwala mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu administrator może poprawić działanie swojej strony. Pomagają też dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo, dlatego nie identyfikują Cię personalnie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies administrator nie będzie mógł zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będzie w stanie monitorować jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookies - ten rodzaj cookies pomaga poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do potrzeb i preferencji użytkownika np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
 • Reklamowe pliki cookies - wykorzystywane są w celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji użytkownika. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Strony stosują bardzo różne cookies reklamowe i jest to zwykle uzależnione od profilu działalności administratora. Na naszej Stronie cookies reklamowych używamy w minimalnym zakresie gdyż celem Strony jest edukacja a nie sprzedaż produktów czy usług.

Zasady korzystania z plików cookies

Z cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Kiedy po raz pierwszy wyświetlasz Stronę na swoim urządzeniu masz możliwość zapoznania się z informacją dot. cookies. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Strony, obsługa form newsletterowych, itp.

W ramach Strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google Ads,
 • SendGrid
 • Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe,
 • YouTube.

Google Analytics – szczegóły

Narzędzie Google Analytics zapewnia Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie Strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do zanonimizowanych informacji.

Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe – szczegóły

Na Stronie używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania Strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią tę stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Wszystkie cookies, poza tymi które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania Strony, możesz wyłączyć.

Jak wyłączyć pliki cookies

Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zastrzeżenie prawa do aktualizacji treści niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka może podlegać zmianom i aktualizacjom w szczególności jeśli wynika to ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.